Injectiestukken

Het gebruik van statische mixers in het laminaire stromingsregime stelt hoge eisen aan de doseertechniek voor additieven. De vloeistof moet gegarandeerd op gecontroleerde wijze zonder pulsatie uitstromen, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van de mixer, en verstoppingen moeten op betrouwbare wijze worden voorkomen. Het gebruik van speciale spuitmonden zorgt ervoor dat aan deze vereisten wordt voldaan.