Bij Flowlink ondersteunt we onze klanten in de overgang naar een continue stroom systemen voor chemische en polymerisatiereacties. Continue processen hebben meerdere voordelen ten opzichte van batchprocessen. Schaalbare proeven op laboratorium schaal waren altijd lastig. Het Fluitec Contiplant systeem maakt deze proeven op kleine schaal mogelijk. Het modulaire reactorsysteem kan worden gebruikt voor fundamenteel onderzoek, alsook feitelijke productie op kleine schaal (<50 kg / hr).

Fundamenteel onderzoek
Om een conversie mogelijk te maken, moeten we vaak een bestaande batch reactie omzetten in een continue stroom regiem. Dit vereist een goed begrip van de reactie kinetiek. Is bijvoorbeeld de reactie kinetisch beperkt of wordt de reactie beperkt door massa-overdracht? De Fluitec Contiplant loop-systeem kan worden gebruikt om inzicht te verkrijgen in deze reactie eigenschappen en zo tot een veilige transitie te kunnen komen.

Kleinschalige productie
Wanneer de reactie eigenschappen bekend zijn, kan het Contiplant systeem gebruikt voor eerste kleine schaal proeven tot circa 50kg/uur. Het systeem kan worden getest om de invloed van bijvoorbeeld temperatuur, druk, debiet en verblijftijd op de produkt eigenschappen in continuflow te ontdekken. Hiermee verkrijgen we inzicht in het juiste werkgebied voor de productie unit.

Volledige grootschalige productie
Door schaalbare aard van het Contiplant systeem kan de gebruiker de lab of proefinstallatie veilig omzetten naar volledige productiecapaciteit. Opschaling met een factor 1000 zijn met succes gerealiseerd.

* Flowlink BV * levert en levert systemen op basis van het Fluitec Contiplant systeem.